‘ലില്ലി’ യെക്കുറിച്ചും മറ്റു പ്രൊജക്ടുകളെ കുറിച്ചും സംയുക്ത മേനോന്‍ സംസാരിക്കുന്നു!

‘ലില്ലി’ യെക്കുറിച്ചും വരാനിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകളെ കുറിച്ചും സംയുക്ത മേനോന്‍ സംസാരിക്കുന്നു…

Watch exclusive talk show with #SamyukthaMenon, known for #Theevandi and her latest film #Lilly. Samyuktha Menon shares her experiences and details about upcoming Films (Dulquer Salmaan film, Oru Yamandan Prema Kadha) on Famebook.